Plenes garanties

Document d’Idoneïtat Tècnica D.I.T 276R/19 emès per l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja el 2007, actualment ampliat i en vigor.
Anualment es realitza un seguiment per part de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja, que vigila el compliment de les condicions amb resultat favorable.
Compleix amb el CTE.

Assegurament de la qualitat segons norma ISO 9001: 2000, amb certificat núm 0096-1998-AQ-BAR-ENA C emès per Det Norske Veritas.
Distinció com recomanat, pel Gremi de Constructors de Barcelona.

Cointecs disposa d’aparells i instrumentació adequats, a més de banc d’assajos per a prova de perfils de fins a 7 m.
Constantment s’està investigant i desenvolupant (R + D) millores, que s’apliquen als productes.

Cointecs certifica tant els materials com el muntatge. En finalitzar cada instal·lació es lliura un dossier de control de qualitat , de tots els productes empleats, amb els seus certificats i homologacions, així com els càlculs i justificacions de les variacions, que es produeixin en obra.

Alguns edificis on hem aplicat les nostres solucions