EXPERIÈNCIA I TECNOLOGIA

Cointecs, és una enginyeria amb més de 30 anys d’experiència en reparació de forjats.

Desenvolupa la seva activitat basada en la investigació i fabricació de sistemes de reforç per a tot tipus de forjats.

Les nostres solucions són totalment fiables, perquè els nostres productes s’examinen constantment en els nostres propis laboratoris que disposen de:

 • Banc d’assaig de trencament per biga.
 • Laboratori de materials.
 • Aparells i instrumentació adequats.
 • Sistema de qualitat ISO 9002.

Tots els nostres sistemes han estat assajats per diferents estaments i laboratoris oficials, amb resultat satisfactori.

HOMOLOGACIONS I ASSAJOS

 • Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja.
 • Document d’Idoneïtat Tècnica DIT276R/19.
 • Laboratori General d’Assaigs i Investigacions. (Generalitat de Catalunya).
 • Laboratori de materials de la Universitat Politècnica de Barcelona.(UPC).
 • Gremi de Constructors: Proveïdor seleccionat.
 • Investigació I + D i diverses Patents d’Invenció.
 • Condicions Generals de Venda

SISTEMES COINTECS

Substitució funcional total que prescindeix de la resistència a flexió de les biguetes del forjat que es reforça.

Els sistemes Cointecs són vàlids per a resoldre qualsevol patologia en els forjats unidireccionals amb bigues de ciment aluminós, formigó, ceràmiques, metàl·liques i de fusta.

[icon icon=”fa fa-cogs” position=”icon-left” title=” SUBSTITUCIÓ FUNCIONAL ACTIVA I EFECTIVA”]Sistema de transferència de càrrega. Realitza una descàrrega més activa i eficaç. Creant així un equilibri entre la rigidesa i l’elasticitat.[/icon]
[icon icon=”fa fa-puzzle-piece” position=”icon-left” title=”ENGINYERIA AL SEU SERVEI”]El nostre departament d’enginyeria realitza el millor assessorament als tècnics abans del projecte, facilitant tots els càlculs i documentació necessària per a l’execució, permetent realitzar millors projectes, obtenir majors sobrecàrregues amb menors fletxes i costos.
Durant l’execució, realitzant el seguiment del muntatge per garantir que els treballs compleixin les especifcacions sol·licitades i després certificant el muntatge i tots els materials utilitzats.[/icon]
DESCARREGAR LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA
Descarregar