SISTEMA DE TENDONS POSTENSATS

El sistema introdueix unes noves armadures al sostre, compostes per un conjunt de tendons d’acer d’alta resistència, formant bandes que s’adapten sota el mateix.

S’incorporen peces distanciadoras i de guia, a més es realitza una posttensió perquè el forjat quedi actiu.

Tot queda perfectament adherit al sostre i recobert amb morter sense retracció, quedant un nou conjunt més resistent que l’anterior i protegit contra el foc (RF).