PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ ALUMINÓS

Producte específic per al tractament del formigó i de les biguetes elaborades amb ciment aluminós, evita l’oxidació de les armadures interiors.

Prevé l’aparició de compostos o de reaccions, que es generen en presència de la humitat, vapor d’aigua i agents agressius.

Formulació amb més de 60 compostos, comportant una relació d’olis bàsics essencials, parafínics i aromàtics lleugers molecularment amb additius adequats, que són capaços de catalitzar a hidròfugs protectors i antioxidants que travessen el formigó fins l’armadura interior, fixant-se a aquestes i protegint-.

Estable en les seves propietats, imputrescible i inert, no conté agents tòxics ni es degrada, actuant entre -5ºC i 50ºC; sent apte per a tractaments de forjats en habitatges, segons laboratoris homologats.